KNIHOVNA > Novinky

Přírůstky v knihovně NIPOS

Podrobný seznam v on-line katalogu

Květen 2019

Divadlo v průsečíku reflexe: antologie současné polské divadelní teorie / editor Jan Roubal ; přeložili Michala Benešová, Jan Hyvnar, Pavel Peč, Jana Pilátová, Jan Roubal, Jan Šotkovský a Jiří Vondráček. — Vydání první. — Praha : Institut umění – Divadelní ústav, 2018

Chvála české řeči, aneb, O národě v řeči a O řeči v národě : slovy českých spisovatelů od počátků až po naše dny / vybrala a uspořádala Jaroslava Janáčková ; k vyd. připravil Alexandr Stich ; ilustrace z díla současných čes. malířů, grafiků a ilustrátorů vybral Jan Rous. — První vydání výboru. — Praha : Československý spisovatel, 1988

Jak se dělá báseň / uspořádal Jan Zábrana ; obálku, vazbu a typografickou úpravu navrhl Miloslav Fulín. — Vydání první. — Praha : Československý spisovatel, 1970

Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 / Ministerstvo kultury České republiky ; data NIPOS = Concept for more efficient support of the arts in 2007-2013 / Ministry of Culture of the Czech Republic /. — Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 2006

Krkonošské koledy / zapsal Josef Horák ; ilustrovali Jaroslav Skrbek, František Janota, Vladimír Hraba a František Šalda. — Lázně Bělohrad : Josef Krbal, 1939

Kultura České republiky 2018 v číslech: vybrané údaje ze statistických šetření / Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. — Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2019

Labyrintem tajemna, aneb, Průvodce po magických místech Československa / napsal a ilustrace vybral Martin Stejskal ; slovenskou část zpracoval Albert Marenčin. — Praha : Paseka, 1991

Láska a smrt: výbor lidové poezie / uspořádali: František Halas a Vladimír Holan. — Vydání třetí. — Praha : Odeon, 1984

Lidové tance severního Konicka / Josef Pištělák. — 1. vydání. — Prostějov : Okresní kulturní středisko, 1989

Lidové tance z Buchlovic / Milada Bimková. — Uherské Hradiště : Okresní kulturní středisko, 1988

Ľudové piesne zo zbierek Matice slovenskej. I, Zbierka Andreja Halašu. Zošit 1. — Martin : Matica slovenská, 1990

Návštěvnost muzeí a galerií v krajích ČR v roce 2016-2018 / Centrum informací a statistik kultury NIPOS. — Praha : NIPOS, 2019

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2016-2018 / Centrum informací a statistik kultury NIPOS. — Praha : NIPOS, 2019

Noc s Hamletem: Toskána / Vladimír Holan ; ilustrovala Jitka Vrbová. — Vydání druhé. — Praha : Československý spisovatel, 1969

Otto Zweig a Rudolf Wiesner: sonda do života dvou moravských skladatelů na základě rukopisů uložených ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně Michaela Běhanová. — 1. vydání. — Brno : Moravská zemská knihovna, 2018

Pohádkové minimuzikály pro děti / Marcela Kotová. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2019

Polka / Jaruška Calábková. — 1. vydání. — Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1986

Souhvězdí Gulag Karla Pecky / Karel Pecka ; ilustrace Miloš Kotek. — První vydání. — Praha : Daniel Pagáč vlastním nákladem, 2018

Tradice českého ochotnického divadla a amatérského divadla dneška : sborník příspěvků ze sympozia pořádaného 1. a 2. srpna 2010 v Miletíně a Hronově. — Vydání první. — Miletín : Muzeu českého amatérského divadla, 2010

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby: 19.-27. května 2018 : závěrečná zpráva / Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ; redakce Karolína Bulínová. — Praha : NIPOS, 2018

Učíme děti mluvit a vyprávět, aneb, Sedmero pohádek o sedmi kouzelnících : pro správné dýchání, vyslovování, zvládnutí jazykolamů i zpěvnost hlasu / Václav Martinec ; ilustrovala Pavla Hovorková. — 1. vydání. — Brno : Edika, 2015

Úvod do studia lidové písně / Lubomír Tyllner. — 1. vydání. — České Budějovice : Pedagogická fakulta, 1989

Václav Došlý : učitel a fotograf severního Plzeňska / Ivo Kornatovský. — 1. vydání. — Plasy : Plasy sobě, 2019

Veselá kopa / Karel Plicka, František Volf ; ilustrovala Milada Marešová ; graficky upravila Naděžda Bláhová ; doslov napsali Karel Plicka a František Volf. — 1. vydání. — Praha : Albatros, 1976

Východní Čechy v tisku 1993: soupis publikací a článků / odpovědný redaktor Vlasta Hamplová. — Hradec Králové : SVK, 1995

Výroční zpráva za rok 2018: Národní informační a poradenské centrum pro kulturu / připravil kolektiv vedoucích a odborných pracovníků NIPOS ; redakce Lenka Lázňovská ; grafická úprava Štěpán Filcík. — Vydání 1. — Praha : NIPOS, 2019

Za loutkou po Česku = Czech Pupperty at large / Martin Drtina ; překlad Václav Pinkava. — Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS, 2017

Zahrajte mi do kola! : tance českého lidu / Jan Seidel ; Josef Špičák. — 1. vyd. — Praha : L. Mazač, 1945


Nové hudebniny

Samostatné weby NIPOS

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.